Wiel van krachtig samenwerken

Wat heb je nodig om krachtig samen te werken? Als je dit vraagt, is vaak het eerste wat genoemd wordt, is ‘vertrouwen’ en een klik hebben. Om alle ingrediënten voor samenwerking in één oogopslag te beschouwen, is het wiel van krachtig samenwerken ontwikkelt.

Het geeft een handvat om bij teamontwikkeling te kiezen op welk ingrediënt meer of minder focus nodig is. Bijvoorbeeld de ene keer schijnt het licht op de aanwezige talenten uit je team, en een andere keer ligt het accent op het maken van afspraken.

Samenwerken is continue beweging, als een wiel, dat op weg is.

wheelofteamwork_NL kopie

Wiel van krachtig samenwerken (G.Blijsie)

Met het Wheel of Teamwork, oftewel het Wiel van krachtig samenwerken, maakt onderlinge samenwerking bespreekbaar.

Het wiel bestaat uit een geheel van vier essentiële ingrediënten voor krachtig samenwerken. Vanuit ieder ingrediënt zijn ontdekkingen te doen met je team. Wel of niet met begeleiding. Om zelf te investeren in je samenwerking zijn er slimme teamvragen om jullie wijze van samenwerken te onderzoeken. De tool van de kaartenset faciliteert dit communicatieproces.

Vertrouwen (in het behalen van het gezamenlijke doel)

Vertrouwen in het gezamenlijke teamdoel van het team. Het gezamenlijke belang van samenwerken wordt te vaak als vanzelfsprekend gezien. Ook in kleiner samenwerkingsverband is het voor partijen onuitgesproken logisch dat ze met elkaar samenwerken. Daar eens bij stil staan, geeft vertrouwen in elkaar. Daarnaast creëert het een band van onderling vertrouwen in elkaars toegevoegde waarde (kennis en kunde) en de grondhouding ‘dat we er samen wel uitkomen’.  Lees meer

Professionele Dialoog (voor vernieuwing)

We weten waar we over praten tijdens een overleg. En wat wordt gezegd, doet ter zake. Toch? We dwalen niet af met onze gedachten tijdens de meeting. Een professionele dialoog kenmerkt zich door de setting waarin precies gezegd wordt wat gedeeld moet worden. De essentie van het vraagstuk komt boven tafel. Dat geeft basis voor vernieuwing. Het out of the box denken. Hoe professioneel is het dat je samen iets bedenkt wat je ieder voor zich nooit alleen had kunnen oplossen? Lees meer

Erkennen van elkaars kwaliteiten en emoties (voor nuttige en prettige relaties)

Elkaar kunnen zien als autonome teamgenoten en juist die onderlinge verschillen benutten vraagt af en toe een time-out. De kunst is elkaar van een afstand te blijven zien en toch verbinding te voelen. En hoe zorg je ervoor dat de lijn schoon en zuiver blijft? Het tijdig (h)erkennen van elkaars emotie helpt daarbij.  Lees meer

Concreet afspraken en acties (voor duurzame vitaliteit)

Concrete acties nemen en resultaten behalen. Hier is het duidelijk voor het team wat de prioriteiten zijn en welke resultaten nog behaald gaan worden. Er is zicht op de voorwaarden om in actie te kunnen zijn. Een valkuil hier is te resultaatgericht, en te veel acties op de to do lijst. Een andere valkuil is afhankelijk opstellen voordat men aan de slag kan gaan. Concrete acties en afspraken gaat om timemanagement. Signaleren van werkdruk of onderdruk is van belang. Lees meer