Vibe!

Vibemanagement, het creëren van een positief werkklimaat

In de meerdaagse training over Vibemanagent staat het creëren van een positief werkklimaat centraal. We zoomen in op de factoren die van invloed zijn op het werkklimaat. We gaan in op de vraag: waarom is een positieve Vibe zo belangrijk? Daarnaast leer je de vier Vibe-bronnen kennen.

Het ervaren van de Vibescan en het onderzoek van de huidige Vibe in je werkomgeving geeft informatie wat in jouw organisatie mogelijk is. Uiteindelijk komt er energie los om te kiezen voor laagdrempelige acties die aanslaan. Bij voorkeur op zodanige wijze dat er gezamenlijk eigenaarschap ontstaat. Tenslotte gaat het er ook om hoe je kunt omgaan met een negatievere Vibe op het werk.

  • wat is Vibe? Hoe zie je Vibe?
  • de vier Vibebronnen van invloed zijn op de werksfeer.
  • met de Vibescan ontdek je wat de actuele Vibe is in je werkomgeving.
  • aansprekende acties die passen bij wie jij bent en bij de functie die jij vervult.