Vertrouwen

Vertrouwen in het gezamenlijke teamdoel van het team. Het gezamenlijke belang van samenwerken wordt te vaak als vanzelfsprekend gezien. Ook in kleiner samenwerkingsverband is het voor partijen onuitgesproken logisch dat ze met elkaar samenwerken. Daar eens bij stil staan, geeft vertrouwen in elkaar. Daarnaast creëert het een band van onderling vertrouwen in elkaars toegevoegde waarde (kennis en kunde) en de grondhouding ‘dat we er samen wel uitkomen’.

Vertrouwen ontwikkelen in…

  • de toegevoegde waarde van je organisatie
  • het gezamenlijke doel van je team
  •  de kennis & kunde van je collega’s
  •  jezelf, omdat het klopt dat jij je inzet levert

Eilandjes en wantrouwen

De grootste valkuil is onvoldoende stil staan bij dat betekenisvolle doel. Of niet open te staan voor de al behaalde successen. Waarom doen we het eigenlijk? Ook het signaleren van eilandjes is een prachtige basis om te focussen op dit ingrediënt van vertrouwen. 

Vertrouwen (in het behalen van het gezamenlijke doel)

Wederzijdse vertrouwen ontstaat onderweg, wanneer gemeenschappelijke richting is ontdekt, gezamenlijke stappen zijn gevierd. Dat geeft vertrouwen, geeft energie waardoor we met elkaar blijven samenwerken. Dat ook de moeilijke situaties besproken mogen worden, wanneer er wantrouwen is, of de twijfel aan het gestelde doel. Is dat klagen? Is dat zeuren? Misschien wel, maar het onder de tafel vegen houdt dit in stand. Het op tafel leggen en er naar kijken, geeft vaker verrassende wendingen.