Kaartenset

Bestel hier je kaartenset(s)

Samenwerken geeft energie. Een gezamenlijke drijfveer, aanvullende kwaliteiten. Samen in actie en dat ‘neerzetten’ waarin je gelooft. Dat wat je onmogelijk alleen kan doen. Als juist onderlinge verschillen gewaardeerd worden door collega’s, partners, opdrachtgevers en leidinggevenden, dan is er mooi samenspel en een krachtige samenwerking.

Open kaart spelen…Kaartenset Nederlands en Engels

Samenwerken kost energie. Samenwerken betekent ‘open kaart spelen…’ en aftasten, uitspreken, bijstellen van emoties, gedachten en gerichtheid op het betekenisvolle doel.

Het Wiel van krachtig samenwerken is het model waarbij vier essentiële ingrediënten een geheel vormen. Vanuit iedere invalshoek zijn slimme teamvragen aan elkaar te stellen om de kracht van samenwerken te blijven benutten. Een toegankelijke tool daarbij is de kaartenset ‘Speel open kaart… en versterk je samenwerking’.

De kaartenset Speel open kaart… en versterk je samenwerking is een toegankelijke manier om met elkaar in gesprek te zijn over de vier ingrediënten voor optimaal samenwerken. Iedere ingrediënt geeft acht slimme teamvragen over jullie samenwerking.

Open kaart spelen betekent niet dat een antwoord goed of fout is.

Open kaart speel je doorDSC_0232 DSC_0231de volgende spelregels: de vraag te lezen, uitspreken, luisteren, respecteren en betekenis geven. Je kunt het zowel voor jezelf gebruiken om meer zicht te krijgen hoe jij in de samenwerking staat, of gezamenlijk met je collega of leidinggevende. Die uitwisseling over de onderwerpen van de kaarten biedt de spelers een beeld van het samenspel van dat moment.

Bestel hier je kaartenset(s)

Speciaal voor het onderwijs is er de aparte onderwijseditie ontwikkeld. In de klas, primair en secundair onderwijs, wordt veel samengewerkt. Het idee van deze kaartenset is hetzelfde, samen open kaart spelen met het wiel voor krachtig samenwerken als basis. Echter in vergelijking met de bovenstaande managementeditie, is hier de taal is speciaal gericht op leerlingen tot en met hoger onderwijs. Kijk op www.speelsamenopenkaart.nl.