Bouwend Nederland

Begeleiden van directieleden uit de management leergang.

Thema: leidinggeven in actie, talentontwikkeling en krachtig samenwerken in teams.
Regisseren van teamontwikkeling.