Organisatieopstelling

Wanneer je als directeur, manager of professional in je organisatie specifieke uitdagingen of veranderingen tegemoet ziet, kan een organisatieopstelling nieuw uitzicht bieden. Tijdens de sessie wordt een rustige setting gecreëerd, voorbij het denken naar het voelen en ervaren waarbij er gelegenheid is om eigen organisatievraagstukken te ontdekken en te verkennen.

Onze neiging is vaak bovenop het issue te zitten, echter nu zoomen we uit.

Organisatie als levend systeem

In een opstelling zien we de organisatie als levend systeem waarbij onderliggende dynamieken en patronen in beeld zijn gebracht die zowel belemmerend als stimulerend zijn in de omgeving (het veld, het systeem) van diegene met een (organisatie)vraagstuk.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om het effect van een besluit, visie, organisatieverandering of uitdaging op het grotere geheel rondom de betreffende organisatie in beeld te brengen. Door het creëren van deze speciale manier van kijken rondom een vraagstuk, zoomen we uit en wordt op een andere manier tegen hetzelfde vraagstuk aangekeken.

Het effect bij deelnemers is mogelijk eerst verwarring, en daarna (h)erkenning en dat geeft weer ruimte om te bewegen. Vaak levert een opstelling deelnemers  verdiepende inzichten en helderheid voor richting, verantwoordelijkheden en acties.

Opstellingen worden gedaan om te verkennen, te ontdekken, aan het licht te brengen van issues die uitdagend, verwarrend en/of lastig op te lossen zijn.