Online

Kunnen we online teamcoaching doen?

Zeker kan dat. Door het wiel voor krachtig samenwerken als basis te gebruiken! Van oorsprong is dit ‘praatmodel’ ontwikkeld om als team te reflecteren op de samenwerking. Elk ingrediënt van het wiel wordt besproken: wat gaat goed en wat kan beter?

Het komt er niet van…

Stel er is onvoldoende openheid of goede aanleiding om te reflecteren op de samenwerking tijdens het online vergaderen. Of het komt er gewoon niet van om het er over te hebben. Terwijl je weet dat het belangrijk is om te blijven investeren in jullie team en hoe jullie samenwerken. Juist nu, in de tijden dat hei-sessies niet makkelijk georganiseerd kunnen worden. Wij kunnen je helpen om op afstand toch te investeren in je team! Wij gaan in gesprek hoe je je eigen team op laagdrempelige wijze kunt betrekken bij het thema samenwerken.

Op afstand, maar toch dichtbij

Je wilt blijven investeren in de samenwerking en verbondenheid in het team. Dat teamleden bijdragen aan de doelen en elkaar weten te vinden als het nodig is. Door korte interactieve online sessies te hebben met elkaar over jullie samenwerking, investeer je in je team.

Bij de start van jullie online teamontwikkelingstraject zorgen wij voor een boeiende introductie. Wij nemen het team mee in de bedoeling van investeren in samenwerking, ook nu iedereen op afstand werkt. We weten hoe een online interactieve sessie er qua ontwerp uit moet zien zodat iedereen gehoord wordt, ook online. Wij laten zien hoe je kunt reflecteren op samenwerking. Wij hebben ervaring in het begeleiden van online gesprekken. De follow up doen jullie dan vervolgens zelf.

Dit zijn de online stappen in teamcoaching door ons begeleid met alle leden op een eigen pc/laptop/i-padverbonden met elkaar in een sessie.

Elke sessie is niet langer dan 45 min – 60 minuten

  1. Kennismaken met teamleden (door online teamscan en telefonisch contact)
  2. Kick Off sessie met de introductie van het wiel en de teamscan
  3. Sessie gemeenschappelijk doel ‘wat maakt dit team een team?’
  4. Sessie professionele dialoog, hoe ben je elkaars sparringpartner op afstand?
  5. Sessie concreet ‘welke afspraken zijn het belangrijkste?’
  6. Sessie kwaliteiten benutten ‘hoe belangrijk is verschillend te zijn van elkaar?’

We zorgen voor afwisseling in de interactie door de techniek goed te gebruiken. Denk aan online werken in subgroepjes, elkaar presenteren, peilingen doen en werken met visuals. Ook online kunnen we iedereen betrekken bij de sessie!


Individuele online coaching werkt ook goed, anders dan live, ook effectief.

We werken met visuals en metaforen tijdens de coaching om zo je veranderproces te visualiseren en je mee te nemen op reis. Het enige wat nodig is, is een ongestoorde ruimte waar je kunt (video)bellen. En de bereidheid om jezelf te leren kennen en op pad te gaan…  (zie ook coaching)