Professionele Dialoog

We weten waar we over praten tijdens een overleg. En wat wordt gezegd, doet ter zake. Toch? We dwalen nooit af met onze gedachten tijdens een overleg… Een professionele dialoog kenmerkt zich door de setting waarin precies gezegd wordt wat gedeeld moet worden. De essentie van het vraagstuk komt boven tafel. Dat geeft basis voor vernieuwing. Het out of the box denken. Hoe professioneel is het dat je samen iets bedenkt wat ieder voor zich nooit alleen had kunnen oplossen?

De Engelstalige kaartenset bij het Filippijnse hulpteam.

Professionele Dialoog (voor vernieuwing)

Verschillende meningen en visies naast elkaar die mogen bestaan. Dat is de essentie van de professionele dialoog. De oogst van de dialoog is de verassing van (gezamenlijke) inzichten ontstaan uit het overleg.

Valkuilen bij professionele dialoog

Een grote valkuil bij de dialoog is die van polarisatie. Door o.a. houding en taalgebruik ontstaan twee tegengestelde bewegingen tijdens de dialoog; wel of niet mee eens, voor of tegen, afhakers of pleitbezorgers. Mag dat niet? Zeker wel! De valkuil is dat je er niet meer uitkomt. En blijft hangen in deze polarisatie. Doorbreek dit bijvoorbeeld door te erkennen dat er twee geluiden zijn. Interessant is om te onderzoeken hoe breder in de organisatie omgegaan wordt met polarisatie of dat er meerdere meningen naast elkaar mogen bestaan. En dat je zelfs van je standpunt af mag komen, of is dat zwak? Juist niet. Verwoord dan wat maakt dat je een nieuw inzicht hebt en hoe dat gekomen is.

Een andere valkuil is jumping to conclusions. Te snel worden oplossingen bedacht voor problemen die achteraf helemaal niet het juiste probleem was. Vaak spreken we over zaken die niet gaan over waar we echt over spreken. De juiste voelsprieten zijn nodig om door te vragen en samen op avontuur te gaan waar het issue nu in essentie over gaat.

Vier vaardigheden in een professionele dialoog

  1. Uitspreken. De essentiële vaardigheid in een professionele dialoog is je ‘uitspreken’. Hoe zeg je wat je echt bedoeld?
  2. Luisteren. Een andere vaardigheid is die van het luisteren vanuit nieuwsgierigheid.
  3. Ander geluid. Een dialoog zonder andere geluiden is geen rijke dialoog. Hoe formuleer je een ander geluid? Valkuil is dat er gezamenlijk in een denkrichting dominant is.
  4. Verrassing. Wanneer de drie vaardigheden aanwezig zijn, volgt het ‘innovatieve moment’ in een dialoog, er ontstaat een nieuw inzicht, idee of actie.

De oogst van de proffessionele dialoog is het grootst wanneer het vraagstuk helder is. Is dat nog niet het geval? Dan is er een professionele dialoog over het leidende vraagstuk, dilemma en/of  uitdaging.