Concreet

Concrete acties nemen en resultaten behalen. Hier is het duidelijk voor het team wat de prioriteiten zijn en welke resultaten nog behaald gaan worden. Er is zicht op de voorwaarden om in actie te kunnen zijn. Een valkuil hier is te resultaatgericht, en te veel acties op de to do lijst. Een andere valkuil is afhankelijk opstellen voordat men aan de slag kan gaan. Concrete acties en afspraken gaat om timemanagement. Signaleren van werkdruk of onderdruk is van belang.

Concreet afspraken en acties (voor duurzame vitaliteit)

P1010496

Team in actie, tijdens 2 daagse sessie

De test voor het team zijn de cruciale momenten; wordt gedaan wat is afgesproken? En zo niet, wat gebeurt er dan? Bij dit ingrediënt van krachtig samenwerken gaat het om concreet resultaat, acties doen, afspraken en gedane beloftes. Het betekent tastbare resultaten en de fysieke randvoorwaarden om die te behalen.

Elk teamlid zorgt voor de broodnodige balans tussen ontspanning en inspanning. Er is energie in het team om te bewegen en om in actie te zijn.

Het gaat om het zetten van kleine stappen, in de richting van het gezamenlijke teamdoel. Hoe duidelijker het teamdoel, hoe sneller de besluitvorming, de prioriteiten, en de beweging richting teamdoel. Het team is in beweging!