Innerlijk leiderschap – de reis

Alles is er al; balans in jezelf, het ont-dekken wat je opgave is, wat je moeiteloos kunt geven aan je onderneming, je functie of je talent. Tijdens deze reis wordt je uitgedaagd eerlijk te zijn. Je dieperliggende vragen over je carrièrepad, en/of je levenswandel eens aan te kijken.

Tijdens de sessies laat je jouw persoonlijke coachingsvraag leidend zijn. Het is ook mogelijk echt op reis te gaan met een groep. De natuur helpt je op je pad. Daarnaast werkt het bekrachtigend om met een groep deelnemers elkaars ervaringen als waardevolle spiegel laten fungeren.

Kennismaken met de vier bronnen van persoonlijk leiderschap. Een quick-scan geeft de mogelijkheid de coachingsvraag en het verlangen daarin aan te scherpen.

Deze reis bestaat uit 7 fases waarmee het persoonlijk leiderschap wordt onderzocht.

Integrale leiderschapsfilosofie van P. Assink (‘Uit het harnas’ 2005)

  • Fase 1 zoomt in op fysiek gewaarzijn. Dit is een onuitputtelijke bron van kracht die altijd met je mee gaat. Dit gewaarzijn signaleert bij het aangeven van grenzen of juist het openen ervan.
  • Fase 2 gaat om het opschonen van wat nog op het hart ligt, verbinding aan te gaan met jezelf. Hier sta je oog in oog met je overlevingsgedrag en krijg je besef waar je van oorsprong vandaan komt. Die achtergrond vormt het fundament van persoonlijk leiderschap.
  • Fase 3 opent perspectief. Je gaat voorbij aan de belemmerende overtuigingen die je zelf opwerpt en leert waar ze eigenlijk een oplossing voor zijn geweest. Je levensloop tot nu toe komt in beeld. Je verbindt je met authentieke kwaliteiten. Belangrijk in deze fase is de verbinding tussen linker- en rechterhelft van ons brein, het intuïtieve weten.
  • Fase 4 Inspiratie. Tijdens deze fase van de reis richt je je op die heldere visie in wat jij als jouw opgave ziet, waartoe je je geroepen voelt. Je bent eerlijk over je opgave, wat voor jouw het belangrijkste is en hoe je kunt bijdragen.
  • Fase 5 benut de collectieve intelligentie en dialoog. Je leert gebruik te maken van de wijsheid in de reisgroep voor aanscherping van je eigen richting.
  • Fase 6 Partnerschap betekent bewustwording van je ‘community of practice’. Laat je verrassen hoe je onderdeel bent en hoe je die kunt benutten voor je eigen opgave.
  • Fase 7 is trouw blijven aan de eigen beweging, ankerpunten die meeneemt om op koers te blijven.

Het proces kan gezien worden als een ritme, de ene keer loopt het soepeler dan de andere keer.